Funka olika – podden om livet med funktionsnedsättning

Anhörig och nära 2. Faster och moster

May 11, 2017

Kristina Colliander och Nathalie Besèr är faster och moster till två barn med funktionsnedsättning. Hör dem prata om känslor av otillräcklighet och skuld, men också om stor kärlek och tacksamhet. Samtalet leds av psykologen och psykoterapeuten Christina Renlund.

Bilderna är hämtade ur antologin Du får väl säga som det är

Play this podcast on Podbean App