Matvanor 2. Sambandet mellan ätstörning, autism och adhd

December 10, 2018

Idag ska vi prata om sambandet mellan ätstörning och autism och adhd. Över 10 procent av alla som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) har också ätstörningsproblematik. Hur kommer det sig och vad kan man göra åt det? Vi har pratat med Elisabet Wentz, professor vid Sahlgrenska akademin och med Elina Johansson, verksamhetsledare på Attention Stockholm.

Matvanor är också tema i Funktion i fokus, nr 4 2018. 

> Läs Funktion i fokus

00:0000:00

Matvanor 1. Hur skapar vi bättre hälsa för personer med IF?

December 10, 2018

Idag ska vi prata om matvanor, en utmaning för många med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Hjärt- och kärlsjukdomar och övervikt är vanligare i den här gruppen än i befolkningen som helhet. Varför är det så? Vi har åkt hem till Mir Serrander, som har Downs syndrom, för att prata om förhållandet till och mat och hälsa. Eva Flygare Wallén, medicine doktor vid Akademiskt primärvårdscentrum, berättar hur hon jobbat för att förbättra hälsan för den här gruppen.

Matvanor är också tema i Funktion i fokus, nr 4 2018. 

> Läs Funktion i fokus

 

00:0000:00

Lindrig IF 4. Åldrandet, demens och levnadsberättelse

November 8, 2018

Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) lever allt längre. Faktum är att vi för första gången har en åldrande generation med IF. Hur mår de och vad behöver de för att få ett bra liv på ålderns höst? Vi pratar med Gun Aremyr, legitimerad arbetsterapeut med lång erfarenhet inom området åldrande och IF.

Utbildningsmaterialet "Åldern har sin rätt" som nämns i programmet vänder sig både till personal, anhöriga och personer med IF. Det finns på Svenskt Demenscentrums webbplats.

00:0000:00

Lindrig IF 3. Vuxenlivet, jobb och självförtroende

October 25, 2018

Vår gäst är 35-åriga Jeffrey Ige, en av världens bästa kulstötare med bland annat ett silver i Paralympics på meritlistan. Han har även en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF) och berättar i podden hur det påverkar hans liv. Vilka utmaningar möter han i samhället och vad har idrotten betytt för honom? Vi pratar även med Ola Melén, konsulent på UNG samtalsgrupper, om vilka funderingar de vuxna med IF han träffar har och vilket stöd de behöver.

00:0000:00

Lindrig IF 2. Tonåren, särskolan och framtidsplaner

October 18, 2018

Vi träffar Filippa och Mira, två tonåringar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF), och pratar om livet med IF. Hur är det i särskolan och med kompisar? Brukar de berätta att de har en funktionsnedsättning och hur ser de på framtiden? Med oss i studion är också Sofia Bäckström, konsulent på UNG samtalsgrupper, som dagligen ger stöd till ungdomar med IF.

00:0000:00

Lindrig IF 1. Barndomen, särskola och att få en diagnos

October 10, 2018

Ofta får barn inte diagnos för lindring intellektuell funktionsnedsättning (IF) förrän i skolåldern. Vad händer då och hur får man vardagen att fungera? Gäster i programmet är Therese Fröberg, förälder till en son med lindrig IF och Lena Sorcini, psykolog som dagligen träffar föräldrar till barn som fått diagnos.

00:0000:00

Faktaspecial om IF

October 10, 2018

Ungefär en procent av Sveriges befolkning har en intellektuell funktionsnedsättning (IF). I det här faktaavsnittet ska vi reda ut begreppen - vad är IF, hur påverkar det individen och vilket stöd finns att få? Vi har psykologen Magnus Ivarsson till hjälp att guida oss.

00:0000:00

Stress i utmanat föräldraskap 3. Att möta föräldrar i kris

September 11, 2018

Vi pratar med två psykoterapeuter som varje dag hjälper föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar att må lite bättre. Vid vilka skeenden i livet är det vanligt att föräldrar behöver samtalsterapi för att klara av vardagen? Om känslan av total hopplöshet infinner sig, finns det något man kan göra på egen hand? Hör Camilla Grünbaum och Ylva Nilsson från Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga.

00:0000:00

Stress i utmanat föräldraskap 2. Förälder med egen diagnos

August 28, 2018

Vilka är de största utmaningarna man möter som förälder med egen diagnos och vilket stöd behöver man för att få familjelivet att fungera? Mia är förälder till en treåring. Hon har själv Aspergers syndrom och add. I det här avsnittet pratar hon om det hon tycker är svårt med att vara förälder. Elisabeth Norman Claesson, specialpedagog på Aspergercenter och Internethabiliteringen, lyfter vanliga svårigheter och ger tips på vad som kan underlätta för Mia och andra föräldrar i liknande situation.

Besök också vår webbplats asdforalder.se Där får du möta föräldrar med ASD och ta del av fakta och råd som förenklar vardagen.

00:0000:00

Stress i utmanat föräldraskap 1. Verklighetsglapp, medveten närvaro och acceptans

August 15, 2018

Föräldrar till barn med en funktionsnedsättning upplever ofta mycket stress i vardagen. Hur gör man för att inte själv gå in i väggen? I det här avsnittet hör vi Camilla och Max som är föräldrar till ett barn med autism. De berättar hur de reagerade och agerade när deras son fick en diagnos. Vi hör också Bella Berg som är psykolog och ansvarig för ett behandlingsprogram som heter Navigator ACT, som både Camilla och Max deltagit i. Det är en gruppbehandling för föräldrar som upplever stress, oro eller nedstämdhet. Vad får man lära sig och hjälper behandlingen? 

00:0000:00