Funka olika – podden om livet med funktionsnedsättning

Döden 4. Hur tryggar jag mitt barns framtid? – Juristen svarar

June 26, 2020

Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning är det viktigt att i god tid planera för hur det ska bli för barnet efter sin död. Familjejuristen Carola Erixon Gyllenmyr svarar på lyssnarfrågor och guidar oss i hur man med hjälp av juridiken kan förbereda på bästa sätt. Alltifrån god man till hur man kan tänka kring fördelning om det finns syskon.