Funka olika – podden om livet med funktionsnedsättning
Stress i utmanat föräldraskap 3. Att möta föräldrar i kris

Stress i utmanat föräldraskap 3. Att möta föräldrar i kris

September 11, 2018

Vi pratar med två psykoterapeuter som varje dag hjälper föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar att må lite bättre. Vid vilka skeenden i livet är det vanligt att föräldrar behöver samtalsterapi för att klara av vardagen? Om känslan av total hopplöshet infinner sig, finns det något man kan göra på egen hand? Hör Camilla Grünbaum och Ylva Nilsson från Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga. Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

Stress i utmanat föräldraskap 2.  Förälder med egen diagnos

Stress i utmanat föräldraskap 2. Förälder med egen diagnos

August 28, 2018

Vilka är de största utmaningarna man möter som förälder med egen diagnos och vilket stöd behöver man för att få familjelivet att fungera? Mia är förälder till en treåring. Hon har själv Aspergers syndrom och add. I det här avsnittet pratar hon om det hon tycker är svårt med att vara förälder. Elisabeth Norman Claesson, specialpedagog på Aspergercenter och Internethabiliteringen, lyfter vanliga svårigheter och ger tips på vad som kan underlätta för Mia och andra föräldrar i liknande situation. Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

Besök också vår webbplats asdforalder.se Där får du möta föräldrar med ASD och ta del av fakta och råd som förenklar vardagen.

Stress i utmanat föräldraskap 1. Verklighetsglapp, medveten närvaro och acceptans

Stress i utmanat föräldraskap 1. Verklighetsglapp, medveten närvaro och acceptans

August 15, 2018

Föräldrar till barn med en funktionsnedsättning upplever ofta mycket stress i vardagen. Hur gör man för att inte själv gå in i väggen? I det här avsnittet hör vi Camilla och Max som är föräldrar till ett barn med autism. De berättar hur de reagerade och agerade när deras son fick en diagnos. Vi hör också Bella Berg som är psykolog och ansvarig för ett behandlingsprogram som heter Navigator ACT, som både Camilla och Max deltagit i. Det är en gruppbehandling för föräldrar som upplever stress, oro eller nedstämdhet. Vad får man lära sig och hjälper behandlingen? Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

Sex och samlevnad 3. Hur pratar man med sin ungdom om sex?

Sex och samlevnad 3. Hur pratar man med sin ungdom om sex?

April 10, 2018

Stefan Balogh som vi hörde i det första avsnittet är tillbaka i studion. Han är sexolog och arbetsterapeut och hjälper personer med rörelsenedsättning att hitta praktiska lösningar för att kunna ha sex. Här ger han tips till föräldrar till ungdomar med rörelsenedsättning hur man kan prata med sin ungdom om sex och när det är bäst att hänvisa vidare till ungdomsmottagningar och annan expertis.  Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

I senaste numret av tidningen Funktion i fokus ger Stefan råd om hur man kan agera när sex blir ett dilemma.

Experter svarar på fråga om sex

Sex och samlevnad 2. Viktigt att prata om sex

Sex och samlevnad 2. Viktigt att prata om sex

April 10, 2018

Hur kan man som förälder förhålla sig till frågor och funderingar om sex och samlevnad från sin tonåring som har en intellektuell funktionsnedsättning? Vad är inte ok att prata om och vad måste man prata om? Vilka frågor brukar ungdomarna själva ha och hur hanterar man gränssättning? Om det och mer berättar Maria Forsström, kurator vid Habiliteringscenter Flemingsberg. Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

På habilitering.se finns länkar till sådant Maria tipsar om i podden.
Funka olika-podden

Sex och samlevnad 1. Kan alla ha sex?

Sex och samlevnad 1. Kan alla ha sex?

April 10, 2018

Vi diskuterar fördomar om sex och personer med funktionsnedsättning samt olika hjälpmedel för att kunna ha sex med Agnes Wimo-Grip, som arbetar med projektet Sex i rörelse som drivs av RFSU Stockholm och som själv har en rörelsenedsättning. Hon pratar bland annat om vikten av att ses som en sexuell individ. Vi hör också Stefan Balogh, sexolog och arbetsterapeut, som hjälper personer med fysiska funktionsnedsättningar att hitta praktiska lösningar för att kunna ha sex. Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

I senaste numret av tidningen Funktion i fokus ger Stefan råd om hur man kan agera när sex blir ett dilemma.

Experter svarar på fråga om sex

Flerfunktionsnedsättning 3. Om ät- och sväljsvårigheter hos personer med flerfunktionsnedsättning

Flerfunktionsnedsättning 3. Om ät- och sväljsvårigheter hos personer med flerfunktionsnedsättning

April 4, 2018

Många med flerfunktionsnedsättning har svårt att äta och svälja. Det kan leda till näringsbrist och allvarliga följdsjukdomar. I det här avsnittet pratar vi om dysfagi, som det också kallas. Katarina Warming, logoped och enhetschef, och Helena Bergqvist, sjukgymnast, från Motorik- & träningscenter inom Habilitering & Hälsa går igenom allt från symptomen till vilken hjälp som går att få. Båda har lång erfarenhet av ät- och sväljsvårighet, och andning. Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

 

Flerfunktionsnedsättning 2. Förstå smärta hos den som saknar ord

Flerfunktionsnedsättning 2. Förstå smärta hos den som saknar ord

March 27, 2018

Hur upptäcker man smärta hos någon som inte kan uttrycka i ord att de har ont? Personer med flerfunktionsnedsättning har ofta begränsade möjligheter att kommunicera. Därför kan det vara svårt att veta hur de mår. Men det finns verktyg för att kartlägga smärta. Om det berättar Kajsa Råhlander som under flera år har utvecklat ett system för assistansgruppen kring sin son. Vi hör också Margareta Lunde Martinsson, Smartbojen Utbildning, föreläsare och sjuksköterska med lång erfarenhet av att hjälpa vårdpersonal och närstående att upptäcka och behandla smärta. Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

Läs mer om och ladda ner Boss smärtskattningsverktyg

Flerfunktionsnedsättning 1. Att vara förälder till ett barn med flerfunktionsnedsättning

Flerfunktionsnedsättning 1. Att vara förälder till ett barn med flerfunktionsnedsättning

March 13, 2018

När hemmet blir en arbetsplats för assistenter och du blir deras arbetsledare, hur förhåller man sig till det? I det första avsnittet pratar vi om livet med personlig assistans, kommunikation och informationsöverföring. Två föräldrar delar med sig av sina erfarenheter och ger tips på sådant som fungerat bra för dem. Vi hör också Camilla Gustafsson, vägledare för vuxna med flerfunktionsnedsättning. Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

Ungas röst 3.  ” Jätteskönt när en läkare tar det på allvar”

Ungas röst 3. ” Jätteskönt när en läkare tar det på allvar”

February 7, 2018

Smilla 15 år pratar om hur det är att leva med PANS/PANDAS och hur det påverkar henne och hennes familj. Vi får också höra hur Smilla, Moa 16 år och Molly 11 år tycker att kontakten med vården har varit.

Detta är det tredje och sista avsnittet på temat ung med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Programmet har gjorts i samverkan med Barns röst, ett projekt som drivs av riksförbundet Attention.