Sex och samlevnad 3. Hur pratar man med sin ungdom om sex?

April 10, 2018

Stefan Balogh som vi hörde i det första avsnittet är tillbaka i studion. Han är sexolog och arbetsterapeut och hjälper personer med rörelsenedsättning att hitta praktiska lösningar för att kunna ha sex. Här ger han tips till föräldrar till ungdomar med rörelsenedsättning hur man kan prata med sin ungdom om sex och när det är bäst att hänvisa vidare till ungdomsmottagningar och annan expertis.  Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

I senaste numret av tidningen Funktion i fokus ger Stefan råd om hur man kan agera när sex blir ett dilemma.

Experter svarar på fråga om sex

00:0000:00

Sex och samlevnad 2. Viktigt att prata om sex

April 10, 2018

Hur kan man som förälder förhålla sig till frågor och funderingar om sex och samlevnad från sin tonåring som har en intellektuell funktionsnedsättning? Vad är inte ok att prata om och vad måste man prata om? Vilka frågor brukar ungdomarna själva ha och hur hanterar man gränssättning? Om det och mer berättar Maria Forsström, kurator vid Habiliteringscenter Flemingsberg. Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

På habilitering.se finns länkar till sådant Maria tipsar om i podden.
Funka olika-podden

00:0000:00

Sex och samlevnad 1. Kan alla ha sex?

April 10, 2018

Vi diskuterar fördomar om sex och personer med funktionsnedsättning samt olika hjälpmedel för att kunna ha sex med Agnes Wimo-Grip, som arbetar med projektet Sex i rörelse som drivs av RFSU Stockholm och som själv har en rörelsenedsättning. Hon pratar bland annat om vikten av att ses som en sexuell individ. Vi hör också Stefan Balogh, sexolog och arbetsterapeut, som hjälper personer med fysiska funktionsnedsättningar att hitta praktiska lösningar för att kunna ha sex. Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

I senaste numret av tidningen Funktion i fokus ger Stefan råd om hur man kan agera när sex blir ett dilemma.

Experter svarar på fråga om sex

00:0000:00

Flerfunktionsnedsättning 3. Om ät- och sväljsvårigheter hos personer med flerfunktionsnedsättning

April 4, 2018

Många med flerfunktionsnedsättning har svårt att äta och svälja. Det kan leda till näringsbrist och allvarliga följdsjukdomar. I det här avsnittet pratar vi om dysfagi, som det också kallas. Katarina Warming, logoped och enhetschef, och Helena Bergqvist, sjukgymnast, från Motorik- & träningscenter inom Habilitering & Hälsa går igenom allt från symptomen till vilken hjälp som går att få. Båda har lång erfarenhet av ät- och sväljsvårighet, och andning. Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

 

00:0000:00

Flerfunktionsnedsättning 2. Förstå smärta hos den som saknar ord

March 27, 2018

Hur upptäcker man smärta hos någon som inte kan uttrycka i ord att de har ont? Personer med flerfunktionsnedsättning har ofta begränsade möjligheter att kommunicera. Därför kan det vara svårt att veta hur de mår. Men det finns verktyg för att kartlägga smärta. Om det berättar Kajsa Råhlander som under flera år har utvecklat ett system för assistansgruppen kring sin son. Vi hör också Margareta Lunde Martinsson, Smartbojen Utbildning, föreläsare och sjuksköterska med lång erfarenhet av att hjälpa vårdpersonal och närstående att upptäcka och behandla smärta. Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

Läs mer om och ladda ner Boss smärtskattningsverktyg

00:0000:00

Flerfunktionsnedsättning 1. Att vara förälder till ett barn med flerfunktionsnedsättning

March 13, 2018

När hemmet blir en arbetsplats för assistenter och du blir deras arbetsledare, hur förhåller man sig till det? I det första avsnittet pratar vi om livet med personlig assistans, kommunikation och informationsöverföring. Två föräldrar delar med sig av sina erfarenheter och ger tips på sådant som fungerat bra för dem. Vi hör också Camilla Gustafsson, vägledare för vuxna med flerfunktionsnedsättning. Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

00:0000:00

Ungas röst 3. ” Jätteskönt när en läkare tar det på allvar”

February 7, 2018

Smilla 15 år pratar om hur det är att leva med PANS/PANDAS och hur det påverkar henne och hennes familj. Vi får också höra hur Smilla, Moa 16 år och Molly 11 år tycker att kontakten med vården har varit.

Detta är det tredje och sista avsnittet på temat ung med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Programmet har gjorts i samverkan med Barns röst, ett projekt som drivs av riksförbundet Attention.

00:0000:00

Ungas röst 2. ”Jag ville visa mina lärare vad jag kunde”

January 31, 2018

I det här programmet får vi lära känna Moa 16 år lite närmare. Hon berättar om hur det är att ha en språkstörning och vad det innebär. Moa, Molly 11 år och Smilla 15 år pratar om hur det är i skolan och vad som är viktigt för att det ska fungera.

Detta är det andra avsnittet, av tre, där tre barn och ungdomar med adhd, språkstörning respektive PANS/PANDAS berätta för oss hur det är att vara ung med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  Programmet har gjorts i samverkan med Barns röst, ett projekt som drivs av riksförbundet Attention.

00:0000:00

Ungas röst 1. ”Vem vill vara normal?”

January 24, 2018

Hur är det att vara ung med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Det har vi bett tre barn och ungdomar med adhd, språkstörning respektive PANS/PANDAS berätta för oss i tre poddavsnitt. I det här programmet berättar Molly 11 år, som har adhd och atypisk autism, om sin diagnos och vad den innebär för henne. Molly, Moa 16 år och Smilla 15 år pratar sedan vidare om det här med relationer till kompisar och familj, och om fördomar mot funktionsnedsättningar. 

Programmet har gjorts i samverkan med Barns röst, ett projekt som drivs av riksförbundet Attention.

00:0000:00

Digital delaktighet 2. “Han har vuxit som människa”

December 18, 2017

På temat digital delaktighet samtalar vi med två föräldrar som stöttat sin vuxna söner med intellektuell funktionsnedsättning att med rätt utbildning ta klivit in i den digitala världen. Våra gäster är Ann Sjölander, förälder till David 27 år, och Bia Tegnér, förälder till Per 31 år. Hör dem berätta om sina tankar kring sönernas personliga utveckling med datorn som verktyg.

Även vår tidning Funktion i fokus har dital delaktighet och eHälsa som tema här i december. Läs den digitalt eller beställ en gratis prenumeration på funktion.se.

00:0000:00