Matvanor 2. Sambandet mellan ätstörning, autism och adhd

December 10, 2018

Idag ska vi prata om sambandet mellan ätstörning och autism och adhd. Över 10 procent av alla som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) har också ätstörningsproblematik. Hur kommer det sig och vad kan man göra åt det? Vi har pratat med Elisabet Wentz, professor vid Sahlgrenska akademin och med Elina Johansson, verksamhetsledare på Attention Stockholm.

Matvanor är också tema i Funktion i fokus, nr 4 2018. 
> Läs Funktion i fokus

00:0000:00