Funka olika – podden om livet med funktionsnedsättning

Stress i utmanat föräldraskap 1. Verklighetsglapp, medveten närvaro och acceptans

August 15, 2018

Föräldrar till barn med en funktionsnedsättning upplever ofta mycket stress i vardagen. Hur gör man för att inte själv gå in i väggen? I det här avsnittet hör vi Camilla och Max som är föräldrar till ett barn med autism. De berättar hur de reagerade och agerade när deras son fick en diagnos. Vi hör också Bella Berg som är psykolog och ansvarig för ett behandlingsprogram som heter Navigator ACT, som både Camilla och Max deltagit i. Det är en gruppbehandling för föräldrar som upplever stress, oro eller nedstämdhet. Vad får man lära sig och hjälper behandlingen? Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

Play this podcast on Podbean App