Funka olika – podden om livet med funktionsnedsättning

Stress i utmanat föräldraskap 2. Förälder med egen diagnos

August 28, 2018

Vilka är de största utmaningarna man möter som förälder med egen diagnos och vilket stöd behöver man för att få familjelivet att fungera? Mia är förälder till en treåring. Hon har själv Aspergers syndrom och add. I det här avsnittet pratar hon om det hon tycker är svårt med att vara förälder. Elisabeth Norman Claesson, specialpedagog på Aspergercenter och Internethabiliteringen, lyfter vanliga svårigheter och ger tips på vad som kan underlätta för Mia och andra föräldrar i liknande situation. Samtalet leds av Åsa Melin Mandre.

Besök också vår webbplats asdforalder.se Där får du möta föräldrar med ASD och ta del av fakta och råd som förenklar vardagen.