Funka olika – podden om livet med funktionsnedsättning

Utmanande beteende 1. Utagerande beteende

May 6, 2020

Många personer med funktionsnedsättning har ett utagerande beteende. Svårt att förstå och att kommunicera kan ligga bakom. Men det går att minska utbrotten. Malin, vars son har diagnos inom autismspektrumet, har jobbat mycket med det. Det ska vi prata om idag, tillsammans med beteendeanalytikern Charlotte Scocco, som hjälper föräldrar och andra när beteendet är för svårt att hantera själv.

Play this podcast on Podbean App